Spitali (urgjenca) 0511 2 3128
Zjarrfikesja 0511 2 2618 ose 128
Policia Centrali 129
Materniteti “Stefan Gjoni“ 0511 2 2011
OSHEE Krujë (elektriku) 0511 2 2173
Drejtoria e Shendetit Publik 0511 2279
Zyra e Arsimore Kruje 0511 2 2275
Agjensia e Sigurimeve Shoqerore 0511 2 2339
Zyra Postare Kruje 0511 2 2446 / 2280
Zyra e Punes Kruje 0511 2 2221
Komisariati i Policise Kruje 0694107450
Institucioni i Ekzekutimeve te Vendimeve Penale 0686056300
Gjykata e Rrethit Kruje 0511 2 2344
Prokuroria e Rrethit Kruje 0511 2 2185
Nen/Prefekti 0511 2 2593
Muzeu Gjergj Kastrioti 0511 2 2225
Muzeu Etnografik 0692156764