Trualli fizik i Krujws pwrfshin njw zone me te gjere se ajo e krujes se sotme, qw shtrihej nga lumi mat ne very deri ne lumin e tiranes ne jug nga vargmalet e skenderbetu ne lindje deri ne kodratr e ishmit ne perendim. Ky ka qene trualli historic I krujen nder shekuj I dokumentuar. Brenda ketij territory jane zhvilluar ngjarje qe kane shenuar historine e kombit shqiptarw .(trualli I krujes ka ardhur duke u tkurrur vazhdimisht qw nga mesjeta) Sot kruja ndodhet ne zemren e territorit te saj historic menje shtrirje gjeografike ne very te shqiperise se mesme , ne very te kryeqytetit tiranes dhe ne very perendim te durresit , nga veriu kufizohet ne kurbinin dhe lindje me rrethin e matit (distance ne km nga te gjitha pikat hyrse ne shqiperi